Stopnie kariery księgowego

Zapotrzebowanie na podmioty specjalizujące się prowadzeniem księgowości jest ogromne. System sprawozdawczości jest bardzo skomplikowany co powoduje, że w przypadku większych jednostek gospodarczych samodzielne prowadzenie księgowości raczej nie jest możliwe. W zależności jaki jest zakres formy organizacyjno – prawnej obowiązki księgowego będą się kształtować różnorodnie. Określone zostały różne stopie kariery księgowego:

Młodszy księgowy – stanowisko to mogą zajmować studenci czy też osoby, które posiadają średnie wykształcenie. Zadaniem młodszego księgowego jest księgowanie operacji gospodarczych, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności deklaracji, sprawozdań czy też przygotowywanie przelewów bankowych.

Samodzielny księgowy – w przypadku tego stanowiska wymaga się 2 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku, wyższego wykształcenia lub certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg. Odpowiada za przeprowadzanie kontroli formalnej dokumentów księgowych, przeprowadzanie a także rozliczanie inwentaryzacji.

Główny księgowy – w swoich kompetencjach ma sporządzanie sprawozdań finansowych w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości. Zajmuję się nadzorem nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych w przedsiębiorstwie oraz prowadzi rozliczenia z instytucjami zewnętrznymi.

Dyrektor finansowy – to najbardziej prestiżowe stanowisko, które nakłada na podmiot odpowiedzialność w zakresie procesów strategicznego planowania i zarządzania. Nadzoruje pracę działów finansowo – księgowych, odpowiada za kontakty i współpracę z audytorem i bankami.

Tak jak w przypadku większości stanowisk również w przypadku księgowego pojawiają się różne stopienie kariery wraz kolejnymi wzrasta stopień odpowiedzialności oraz zakres pełnionych funkcji.

Zapoznaj się również z wpisem: Obowiązujące formy opodatkowania w Polsce


Oferujemy prowadzenie księgowości dla firm z całej Polski. Świadczymy usługi doradcze z zakresu księgowości oraz podatków. Zapraszamy do współpracy!

ksiegowosc-spolki-kontakt