Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Aktualizacja danych KRS

Po zakupie gotowej spółki, konieczne jest dokonanie aktualizacji danych w KRS, co również wchodzi w zakres naszych usług, a więc mogą Państwo zdecydować się na pakiet sprzedaży spółki wraz z aktualizacją danych. Owa aktualizacja polega na wprowadzeniu nowych danych w zakresie:
– siedziby,
– nazwy firmy,
– członków zarządu,
– zakresu PKD,
– wartości kapitału zakładowego.

Jeśli jednak zdecydują się Państwo na samodzielne dokonanie aktualizacji danych w KRS, sprawę tą można załatwić listownie, elektronicznie, bądź w biurze podawczym Sądu Rejonowego (w wydziale gospodarczym KRS).

Na dokonanie aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako nabywca gotowego podmiotu gospodarczego mają Państwo 7 dni.

Po tym czasie Państwa wniosek również zostanie przyjęty, aczkolwiek warto mieć na uwadze fakt, że jego niezłożenie, bądź niezłożenie w terminie naraża Państwa na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec swoich kontrahentów. Wówczas kontrahent będzie mógł uchylić się od wywiązania się z umów zawartych z Państwa firmą.

Nasze biuro świadczy usługi, które pomogą dopełnić formalności związanych z aktualizacją danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Klient może skorzystać z tradycyjnej formy aktualizacji lub za pośrednictwem systemu S24.

Potrzebują Państwo pomocy w zakresie aktualizacji danych w KRS?

Zapraszamy do kontaktu!