Aktualizacja danych KRS

Aktualizacja danych spółki KRS

Nasze biuro oferuje również kompleksową pomoc w aktualizacji danych spółki w KRS. Zajmujemy się kompleksowym przeprowadzeniem procedury zmiany danych spółki KRS.

Aktualizacji danych spółki można dokonać wyłącznie przez Internet – za pośrednictwem portalu:
s24 jeśli spółka została zarejestrowana przez internet,
PRS jeśli spółka była rejestrowana w sposób tradycyjny lub w s24 ale później wprowadzono w niej zmiany w formie papierowej lub przez PRS.

Pomoc w przeprowadzeniu aktualizacji danych spółki w KRS:

– doradztwo przed wprowadzeniem zmian,
– przygotowanie dokumentacji, zorganizowanie spotkania z notariuszem lub: pomoc w założeniu konta w systemie, wypełnienie formularzy i wygenerowanie wniosków,
– przesłanie przygotowanych dokumentów,
– monitorowanie procesu aktualizacji danych w systemie.

Usługa aktualizacji danych w KRS skierowana jest dla właścicieli wszystkich rodzajów spółek (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki jawne, spółki komandytowe).


Do dopełnienia obowiązku zmiany danych spółki KRS zobowiązani są przedsiębiorcy, w których podmiocie zaszły zmiany w zakresie:

Jakie informacje nalezy zgłosić w KRS?

– umowy spółki,
– siedziby,
– nazwy firmy,
– członków zarządu,
– zakresu PKD,
– wartości kapitału zakładowego,
– danych wspólników,
– wykazu rachunków bankowych,
– adresów miejsc prowadzenia działalności (poza siedzibą spółki ujawnioną w KRS)
– adresów miejsca przechowywania dokumentacji księgowej,
– danych kontaktowych.


Pomagamy również w sytuacji, gdzie samodzielnie składana aktualizacja została odrzucona przez KRS lub gdy Sąd wezwał do uzupełnienia braków czy poprawienia błędów. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022

Oferujemy pomoc w sporządzeniu, podpisaniu oraz wysłaniu rocznego sprawozdania finansowego do KRS.

Jeżeli nie chcesz otrzymać kary finansowej lub aby Twoja firma miała problemy prawne – skontaktuj się już dziś!