Doradztwo i reprezentacja

Oferujemy specjalistyczne konsultacje z doradcami gospodarczymi, prawnymi i podatkowymi oraz reprezentację przed instytucjami publicznymi i urzędami.

W ramach doradztwa dla firm, oferujemy:

  • doradztwo w zakresie doboru formy prawnej działalności,
  • porady i konsultacje z zakresu prawa gospodarczego,
  • doradztwo w doborze formy opodatkowania,
  • doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych i planowania podatkowego,
  • doradztwo przy sporządzaniu biznesplanów i prognoz finansowych,
  • analiza planów Klienta pod względem skutków finansowych i podatkowych,
  • przygotowywanie pism, umów,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • reprezentowanie Klienta przed instytucjami państwowymi,
  • redagowanie pism, skarg i odwołań od decyzji organów podatkowych i ZUS.

Dokonujemy indywidualnej wyceny na podstawie informacji dotyczących rodzaju i zakresu porady i usługi.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022

Oferujemy pomoc w sporządzeniu, podpisaniu oraz wysłaniu rocznego sprawozdania finansowego do KRS.

Jeżeli nie chcesz otrzymać kary finansowej lub aby Twoja firma miała problemy prawne – skontaktuj się już dziś!