Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Wyprowadzanie zaległości

Oferujemy wsparcie dla tych, których księgowość dotychczas nie była prowadzona w sposób prawidłowy. Zapewnimy wyprowadzenie wszelkich zaległości, pomagamy uporać się z zaległościami.

W ramach usługi wyprowadzania zaległości oferujemy:

 • przeprowadzenie procedury zmiany biura rachunkowego,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych,
 • wyprowadzanie zaległości wobec pracowników,
 • wyprowadzanie zaległości wobec ZUS,
 • sporządzanie korekt dokumentów,
 • sporządzanie zaległych dokumentów,
 • księgowanie zaległych faktur,
 • przygotowanie harmonogramu działań,
 • pomoc w uzgodnieniu terminu spłaty zobowiązań
 • reprezentacja przed ZUS i US,
 • interpretację otrzymanych pism urzędowych.

Dokonujemy indywidualnej wyceny na podstawie informacji dotyczących rodzaju i wielkości zaległości.