Księgowość

Podpis elektroniczny – regulacje prawne

Czy stosowanie podpisu elektronicznego wywołuje takie same skutki prawne jak tradycyjnego podpisu? Co zrobić, aby mieć pewność, że posługiwanie się e-podpisem z certyfikatem posiada moc prawną? Przepisy prawne umożliwiają posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w celu potwierdzenia tożsamości na dokumentach elektronicznych. Podpis elektroniczny – regulacje prawne Podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym regulują: Rozporządzenie Parlamentu...

Kiedy stosować notę obciążeniową?

Nota obciążeniowa to dokument, z którym można spotkać się w obrocie gospodarczym. Występuje ona zdecydowanie rzadziej niż faktura, a więc często spotkać można się z brakiem przekonania co do jej zaksięgowania przez przedsiębiorcę. W praktyce jednak okazuje się, iż dokument jest jest bardzo łatwy w użyciu. Jednocześnie dokumentuje zarówno przychody, jak i koszty, które...

Zmiany podatkowe od lipca 2022

W ostatnich dniach przedstawiono kolejne zmiany w zakresie przepisów prawa podatkowego. Zmiany mają zacząć obowiązywać od lipca 2022 roku. Na co warto się przygotować? 1. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami pierwszy próg podatkowy na zasadach ogólnych ma wynosić 12%. Z tego rozwiązania skorzystają: – pracownicy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło,...

Mały ZUS Plus

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać ze świadczenia „Mały ZUS Plus”? Opłacanie składek ZUS jest jednym z istotniejszych obowiązków przedsiębiorców w Polsce. Mały ZUS Plus pozwala zoptymalizować koszty związane z tym obowiązkiem – przychody są płacone od realnych przychodów firmy. Kto może z niego skorzystać? W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy przychody w...

Konsekwencje braku szkoleń BHP pracowników

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawców jest zadbanie o zdrowie oraz życie pracowników, a także zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dodatkowo pracodawcy zobowiązani są do przeprowadzenia szkoleń BHP w zakresie uzależnionym od stanowiska pełnionego przez pracownika. Celem przeprowadzenia szkoleń BHP jest uświadomienie pracowników w zakresie środków zmniejszających ryzyko narażenia na czynniki występujące na...