księgowy

Jak przygotować się do kontroli skarbowej?

Często przedsiębiorcy stresują się wizytą urzędników z Urzędu Skarbowego. Warto odpowiednio przygotować się do kontroli. Kontrola podatkowa prowadzona przez urząd skarbowy, powinna odbywać się za zawiadomieniem, nie krótszym niż 7 dni. Jednak warto pamiętać o tym, że kontrola prowadzona przez urzędy celno-skarbowe odbywa się bez zawiadomienia. UWAGA! Jeżeli kontrola związana jest z podejrzeniem popełnienia...

Zatrudnienie w firmie księgowej lub księgowego

  Niektóre z podmiotów gospodarczych system księgowości firmy powierzają księgowej lub księgowemu, który zostaje zatrudniony w firmie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania przedsiębiorca na bieżąco może monitorować wykonywanie wszystkich obowiązków oraz przeglądać wszystkie dokumenty księgowe. Zanim jednak taki podmiot zostanie zatrudniony w firmie konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego procesu rekrutacyjnego, który wyłoni najbardziej odpowiedniego kandydata. Kierownik...

Zawód księgowego

Zawód księgowego stanowi najstarszy zawód świata, pojawił się z związku z obrotem pieniężnym oraz koniecznością prowadzenie z tego tytułu różnych rozliczeń. Z biegiem czasu zawód księgowego się rozwijał, pojawiały się nowe narzędzia pracy, dokładane były nowe obowiązki, obecnie księgowy zajmuje się nie tylko kwestami rachunkowymi ale także bardzo często zarządza całymi finansami firmy. Definicja...

Prowadzenie biura rachunkowego

  Nie każdy podmiot gospodarczy posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości ma możliwość obecnie wykonywać czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma się to zmienić za sprawą wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Od 10 sierpnia 2014 roku czynności te będą mogły wykonywać osoby, które: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były...

Stopnie kariery księgowego

Zapotrzebowanie na podmioty specjalizujące się prowadzeniem księgowości jest ogromne. System sprawozdawczości jest bardzo skomplikowany co powoduje, że w przypadku większych jednostek gospodarczych samodzielne prowadzenie księgowości raczej nie jest możliwe. W zależności jaki jest zakres formy organizacyjno – prawnej obowiązki księgowego będą się kształtować różnorodnie. Określone zostały różne stopie kariery księgowego: Młodszy księgowy – stanowisko...