Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Kadry i płace

Naszym Klientom zapewniamy poufność danych osobowych i finansowych. Powierzenie podmiotowi zewnętrznemu obsługi działu personalnego pozwoli zredukować koszty administracyjne prowadzonej przez Państwa działalności oraz zapewni dostęp do najnowszych systemów kadrowo – płacowych.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej firm oferujemy:

 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • przesyłanie deklaracji do ZUS,
 • rejestrację pracowników w US i ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 4R, PIT 8A, PIT 11, PIT 40,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • kontrola i ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich,
 • koordynowanie wykonywania badań lekarskich oraz szkoleń.