sprawozdawczość

Na czym polegają kasy fiskalne online?

Od 2020 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do wprowadzenia w swojej firmie kasy fiskalnej online. Wdrożenie tego rozwiązania zostało podzielone na grupy przedsiębiorców oraz etapy: I ETAP od stycznia 2020 roku: – świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół...

Ustalanie wyniku finansowego – przychody

  Podstawowym problemem z jakim mają do czynienia podmioty gospodarcze ustalając wynik finansowy są różnice pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym. Niektóre z pozycji, które zaliczane są do przychodów i kosztów według prawa bilansowego niekonieczne muszą być uznawane przez prawo podatkowe. Bardzo duża różnica pojawia się w przypadku przychodów, które rachunkowość klasyfikuje zgodnie z...

Podział kosztów – układ funkcjonalny

Układ funkcjonalny kosztów jest rodzajem ewidencji kosztów kont zespołu „5”, na które składają się: koszty działalności podstawowej, koszty wydziałowe, koszty zakupu, koszty sprzedaży, koszty handlowe, koszty działalności pomocniczej, koszty zarządu, rozliczenie kosztów działalności. Przedsiębiorcy stosujący układ funkcjonalny kosztów klasyfikują koszty ze względu na miejsce ich powstania. Takie rozwiązanie polecane jest dla podmiotów, których charakter działalności...

Układ rodzajowy kosztów

Jednym z sposobów prowadzenia ewidencji kosztów działalności podstawowej przedsiębiorstwa jest układ rodzajowy. Charakteryzuje się on wyróżnieniem kategorii kosztowych ze względu na przedmiot z jakim związany jest koszt oraz prowadzeniem ewidencji, która dotyczy tylko kosztów jakie poniesione zostały w danym okresie sprawozdawczym, nie brane są pod uwagę koszty, których rzeczywiście nie można przypisać do danego...

Współpraca z biurem rachunkowym

  Jednym ze sposobów prowadzenia księgowości firmy jest podpisanie umowy z biurem rachunkowym. Wybór jest bardzo trudny, ponieważ na rynku działa wiele biur rachunkowych, które oferują usługi księgowe. Kiedy jednak już przedsiębiorca podejmie ostateczną decyzję, podstawą rozpoczęcia współpracy jest podpisanie umowy. Każde z biur rachunkowych ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu wykonywanych usług...