Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Obsługa podatkowa

Doradztwo podatkowe online

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie podatków. Konsultacje podatkowe – możliwość skorzystania z doradztwa podatkowego online.

W ramach obsługi podatkowej firm oferujemy:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT,
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • optymalizacja podatkowa,
  • repre­zen­ta­cja podat­nika w trak­cie kon­troli podat­ko­wych i skar­bo­wych oraz wszelkich postę­po­wań przed orga­nami podatkowymi,
  • sporządzanie deklaracji dotyczących spadków i darowizn,
  • sporządzanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych.