samodzielny księgowy

Opis stanowiska: SAMODZIELNY KSIĘGOWY.

Postać, którą jest samodzielny księgowy jest odpowiedzialna za całościową obsługę przedsiębiorstw. W zależności od możliwości i zakresu zajęć danego księgowego może to być jedno lub kilka przedsiębiorstw. Samodzielny księgowy zajmuję się prowadzeniem księgowości na obszarach takich, jak np. środki trwałe, zobowiązania, należności, podatki itp. Zakres obowiązków osoby na tym stanowisku obejmuje jedno słowo, a...

Stopnie kariery księgowego

Zapotrzebowanie na podmioty specjalizujące się prowadzeniem księgowości jest ogromne. System sprawozdawczości jest bardzo skomplikowany co powoduje, że w przypadku większych jednostek gospodarczych samodzielne prowadzenie księgowości raczej nie jest możliwe. W zależności jaki jest zakres formy organizacyjno – prawnej obowiązki księgowego będą się kształtować różnorodnie. Określone zostały różne stopie kariery księgowego: Młodszy księgowy – stanowisko...