Blog

Błędy w sprawozdaniu finansowym

Każdego roku, gdy przychodzi czas na to, aby sporządzić oraz złożyć sprawozdanie finansowe, drżą zarówno przedsiębiorcy, jak i ich księgowe. Zarówno jedną, jak i drugą grupę czekają pełne ręce roboty, aby cały proces doprowadzić do zatwierdzenia sprawozdania, w którym nie będzie żadnych błędów. Niestety w każdym przypadku konsekwencje nierzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego są znaczne...

Zamknięcie roku obrotowego

Przedsiębiorcy (niezależnie od wybranej formy prawnej) muszą prowadzić ewidencje księgową. W wielu przypadkach (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) zobligowane są do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej, czyli ksiąg rachunkowych. Jednym z obowiązków ewidencji w formie ksiąg rachunkowych jest zamknięcie roku obrotowego. Księgi rachunkowe – dlaczego ewidencja w tej formie jest tak korzystna dla przedsiębiorców? Księgi...

Podpis elektroniczny – regulacje prawne

Czy stosowanie podpisu elektronicznego wywołuje takie same skutki prawne jak tradycyjnego podpisu? Co zrobić, aby mieć pewność, że posługiwanie się e-podpisem z certyfikatem posiada moc prawną? Przepisy prawne umożliwiają posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w celu potwierdzenia tożsamości na dokumentach elektronicznych. Podpis elektroniczny – regulacje prawne Podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym regulują: Rozporządzenie Parlamentu...

Kiedy stosować notę obciążeniową?

Nota obciążeniowa to dokument, z którym można spotkać się w obrocie gospodarczym. Występuje ona zdecydowanie rzadziej niż faktura, a więc często spotkać można się z brakiem przekonania co do jej zaksięgowania przez przedsiębiorcę. W praktyce jednak okazuje się, iż dokument jest jest bardzo łatwy w użyciu. Jednocześnie dokumentuje zarówno przychody, jak i koszty, które...

Zmiany podatkowe od lipca 2022

W ostatnich dniach przedstawiono kolejne zmiany w zakresie przepisów prawa podatkowego. Zmiany mają zacząć obowiązywać od lipca 2022 roku. Na co warto się przygotować? 1. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami pierwszy próg podatkowy na zasadach ogólnych ma wynosić 12%. Z tego rozwiązania skorzystają: – pracownicy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło,...