Obowiązujące formy opodatkowania w Polsce

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą muszą podejmować decyzje wpływające na dalsze funkcjonowanie podmiotu na rynku. Często właściciele firm dążą do optymalizacji kosztów.

Jedną z ważniejszych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania.

Sposób opodatkowania uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Mamy do wyboru:

  • zasady ogólne (oparte o tzw. skalę podatkową, zaliczka na podatek dochodowy wyliczana jest w oparciu o dochód)
  • podatek liniowy (wyliczenie podatku dochodowego opiera się również na dochodzie, wysokość podatku wynosi 19%)
  • ryczałt (uproszczona forma opodatkowania, podatek dochodowy regulowany określonym przepisami prawa procentem przychodów – 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%)
  • karta podatkowa (stała opłata podatku uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych pracowników oraz wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność) – UWAGA! Od 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Wyjątek stanowią te działalności, które od 2021 nieprzerwanie korzystają z karty podatkowej. Po zmianie opodatkowania nie można jednak wrócić do karty podatkowej.

Wybierając odpowiednią formę opodatkowania dla działalności warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą wybrać najkorzystniejszą.