Księgowa

Jak przygotować się do kontroli skarbowej?

Często przedsiębiorcy stresują się wizytą urzędników z Urzędu Skarbowego. Warto odpowiednio przygotować się do kontroli. Kontrola podatkowa prowadzona przez urząd skarbowy, powinna odbywać się za zawiadomieniem, nie krótszym niż 7 dni. Jednak warto pamiętać o tym, że kontrola prowadzona przez urzędy celno-skarbowe odbywa się bez zawiadomienia. UWAGA! Jeżeli kontrola związana jest z podejrzeniem popełnienia...

Zatrudnienie w firmie księgowej lub księgowego

  Niektóre z podmiotów gospodarczych system księgowości firmy powierzają księgowej lub księgowemu, który zostaje zatrudniony w firmie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania przedsiębiorca na bieżąco może monitorować wykonywanie wszystkich obowiązków oraz przeglądać wszystkie dokumenty księgowe. Zanim jednak taki podmiot zostanie zatrudniony w firmie konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego procesu rekrutacyjnego, który wyłoni najbardziej odpowiedniego kandydata. Kierownik...

Stopnie kariery księgowego

Zapotrzebowanie na podmioty specjalizujące się prowadzeniem księgowości jest ogromne. System sprawozdawczości jest bardzo skomplikowany co powoduje, że w przypadku większych jednostek gospodarczych samodzielne prowadzenie księgowości raczej nie jest możliwe. W zależności jaki jest zakres formy organizacyjno – prawnej obowiązki księgowego będą się kształtować różnorodnie. Określone zostały różne stopie kariery księgowego: Młodszy księgowy – stanowisko...

Księgowi i ich odpowiedzialność

  Prowadzenie księgowości podmiotów gospodarczych to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wiąże się z szeregiem czynności. Działanie jakie podejmują księgowi podlegają odpowiedzialności: 1. Odpowiedzialność karna – ponoszona jest w sytuacji kiedy działania wykonywane przez księgowych są sprzeczne z obowiązującymi normami prawa i wywołuje negatywne skutki dla jednostki gospodarczej. Kierownik jednostki powinien pamiętać, że to on...

Kto może prowadzić księgowość w spółce?

Sprawozdawczość finansowa to podsumowanie osiągniętych wyników i podjętych decyzji. Nie każdy podmiot  uprawniony jest  do prowadzenie ksiąg rachunkowych w Polsce. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości usługowym prowadzeniem ksiąg może zająć się : »  Osoba fizyczna uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, najczęściej są to podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą »  Pozostałe osoby określone w...