Zatrudnienie w firmie księgowej lub księgowego

 

Niektóre z podmiotów gospodarczych system księgowości firmy powierzają księgowej lub księgowemu, który zostajeKsięgowy zatrudniony w firmie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania przedsiębiorca na bieżąco może monitorować wykonywanie wszystkich obowiązków oraz przeglądać wszystkie dokumenty księgowe. Zanim jednak taki podmiot zostanie zatrudniony w firmie konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego procesu rekrutacyjnego, który wyłoni najbardziej odpowiedniego kandydata. Kierownik jednostki gospodarczej, który odpowiedzialny jest za prawidłowe prowadzenie księgowości firmy musi określić dokładanie jaki kandydat jest potrzebny do firmy.

Zatrudniając księgowego lub księgową podmiot gospodarczy ma do wykonania dodatkowe obowiązki w postaci rozliczenia pracownika z tytułu wynagrodzenia a także musi sprawdzać i kontrolować sposób wykonywania przez niego wszystkich niezbędnych czynności księgowych. W przypadku bardzo rozbudowanego systemu rachunkowości firmy może pojawić się konieczność zatrudnia kilka pracowników, ponieważ jeden nie będzie w stanie terminowo wykonać wszystkich swoich obowiązków.

Zaletą posiadania w firmie księgowego lub księgowej jest bieżący dostęp do wszystkich informacji księgowych, w razie pojawienia się jakichkolwiek komplikacji księgowy może zgłosić problem do przedsiębiorcy, który będzie mógł zapoznać się z problem i zastanowić się w jaki sposób go rozwiązać. Jedną z wad takiego rozwiązania może okazać się ograniczony zakres wiedzy pracownika, który z niektórymi problemami z zakresu rachunkowości mógł się nie spotkać.

Zatrudniając w firmie księgowego lub księgową przedsiębiorca musi bardzo dokładanie sprawdzić wybranego kandydata, który będzie miał dostęp do wszystkich danych finansowych firmy. System księgowości jest bardzo ważny dla sprawnego funkcjonowania firmy na rynku, wszystkie czynności muszą więc być wykonane z należytą starannością.