Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

prowadzenie księgowości

Czym jest środek trwały?

W większości funkcjonujących na rynku firm występują środki trwałe a ich właściciele zobowiązani są do ewidencji środków trwałych, Czym one są? Do czego zobowiązuje ewidencja środków trwałych? Za środki trwałe uznaje się: – budowle, – budynki oraz lokale będące odrębną własnością, – maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty, stanowiące własność lub współwłasność podatnika,...

W jaki sposób zaksięgować nietypowe faktury w księgach rachunkowych?

Prowadząc pełną rachunkowość należy każde zdarzenie gospodarcze w jednostce zapisać, na podstawie dowodów księgowych w prowadzonych księgach rachunkowych. Są jednak sytuacje, w których nie od razu wiadomo czy dokonać zapisu w księgach czy nie. Jedną z takich może być wystawienie lub otrzymanie faktury pro forma. Faktura pro forma nie jest zaliczana do dowodów księgowych....

Kiedy ujmuje się operacje w KPiR?

Prowadzenie nawet uproszczonej formy księgowości jaką jest KPiR opiera się na wielu zasadach księgowych. Dotyczy to między innymi terminów w jakich należy dokonywać zapisów operacji przychodowych, kosztowych oraz innych. W tym poście przedstawiamy najważniejsze z nich. Kiedy ujmuje się przychody? Przychody należy ująć w księdze przychodów i rozchodów w momencie ich powstania. Moment powstania...

Co to KPiR?

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną!  *** Każda firma zobligowana jest do prowadzenia księgowości. Może wybrać dowolną z jej form lub mieć ją odgórnie narzuconą. Do prowadzenia jednej z nich, jaką jest księgowość uproszczona, przydatnym elementem jest KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów. KPiR służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej...

Pojęcie audytu finansowego

Jak powszechnie wiadomo, każda osoba podejmująca się prowadzenia własnej firmy, musi liczyć się z obowiązkiem prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego. W związku z tym obowiązkiem, przedsiębiorcy często decydują się na przeprowadzenie w swojej firmie audytu finansowego. Czym jest audyt finansowy? Przeprowadzenie w firmie audytu finansowego pozwala ocenić sytuację finansową w badanym przedsiębiorstwie. Prócz tego, umożliwia...