Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

prowadzenie księgowości

Nowy minimalny podatek dla dużych firm

Ministerstwo finansów poszukując dodatkowych środków finansowych po wprowadzeniu dużych zmian przez Polski Ład debatuje nad wprowadzeniem nowego podatku dla dużych firm “które podatku w Polsce nie płacą”. Dodatkowy minimalny podatek dochodowy dla firm który będzie odliczany od CIT. Wysokość podatku będzie wynosić 0,4% rocznych przychodów oraz dodatkowo 10% wydatków pasywnych wykorzystywanych do najbardziej agresywnych...

Na czym polegają kasy fiskalne online?

Od 2020 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do wprowadzenia w swojej firmie kasy fiskalnej online. Wdrożenie tego rozwiązania zostało podzielone na grupy przedsiębiorców oraz etapy: I ETAP od stycznia 2020 roku: – świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół...

Czym jest środek trwały?

W większości funkcjonujących na rynku firm występują środki trwałe a ich właściciele zobowiązani są do ewidencji środków trwałych, Czym one są? Do czego zobowiązuje ewidencja środków trwałych? Za środki trwałe uznaje się: – budowle, – budynki oraz lokale będące odrębną własnością, – maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty, stanowiące własność lub współwłasność podatnika,...

W jaki sposób zaksięgować nietypowe faktury w księgach rachunkowych?

Prowadząc pełną rachunkowość należy każde zdarzenie gospodarcze w jednostce zapisać, na podstawie dowodów księgowych w prowadzonych księgach rachunkowych. Są jednak sytuacje, w których nie od razu wiadomo czy dokonać zapisu w księgach czy nie. Jedną z takich może być wystawienie lub otrzymanie faktury pro forma. Faktura pro forma nie jest zaliczana do dowodów księgowych....

Kiedy ujmuje się operacje w KPiR?

Prowadzenie nawet uproszczonej formy księgowości jaką jest KPiR opiera się na wielu zasadach księgowych. Dotyczy to między innymi terminów w jakich należy dokonywać zapisów operacji przychodowych, kosztowych oraz innych. W tym poście przedstawiamy najważniejsze z nich. Kiedy ujmuje się przychody? Przychody należy ująć w księdze przychodów i rozchodów w momencie ich powstania. Moment powstania...