księgowość dla spółki

Przekształcenie spółki

  Jeśli pojawi się konieczność przekształcenia spółki przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę na pewne obowiązki księgowe, które z tego faktu wynikają. Ustawa o rachunkowości narzuca obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, przewidywana jest możliwość zastosowania pewnych uproszczeń w tym zakresie. Czynności wynikające z ustawy o rachunkowości… Zamknięcie ksiąg rachunkowych należy przeprowadzić na dzień poprzedzający zmianę...

Czy rachunkowość to inaczej księgowość?

  Bardzo często określając system księgowości podmioty gospodarcze zamiennie stosują określenie księgowość i rachunkowość. Czy jest to to samo? Warto zacząć od definicji rachunkowości, która mówi o sformalizowanym systemie zapisu zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, system ten umożliwia uzyskanie, przetwarzanie oraz podejmowanie decyzji gospodarczych. Jest to bardzo obszerne...

Zatrudnienie w firmie księgowej lub księgowego

  Niektóre z podmiotów gospodarczych system księgowości firmy powierzają księgowej lub księgowemu, który zostaje zatrudniony w firmie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania przedsiębiorca na bieżąco może monitorować wykonywanie wszystkich obowiązków oraz przeglądać wszystkie dokumenty księgowe. Zanim jednak taki podmiot zostanie zatrudniony w firmie konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego procesu rekrutacyjnego, który wyłoni najbardziej odpowiedniego kandydata. Kierownik...

Współpraca z biurem rachunkowym

  Jednym ze sposobów prowadzenia księgowości firmy jest podpisanie umowy z biurem rachunkowym. Wybór jest bardzo trudny, ponieważ na rynku działa wiele biur rachunkowych, które oferują usługi księgowe. Kiedy jednak już przedsiębiorca podejmie ostateczną decyzję, podstawą rozpoczęcia współpracy jest podpisanie umowy. Każde z biur rachunkowych ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu wykonywanych usług...

Księgowość spółki komandytowej

  Od 15 stycznia 2015 roku przedsiębiorcy mają możliwość rejestracji spółki komandytowej za pomocą systemu S24, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Korzystając z wzorca umowy, krok po kroku jednostki gospodarcze mogą założyć spółkę w systemie online. Może dzięki tym zmianom Kodeksu Spółek Handlowych zwiększy się zainteresowanie spółką komandytową wśród przyszłych przedsiębiorców, warto więc...