zasady rachunkowości

Część I – zasady uniwersalne

Wszystkie uniwersalne zasady rachunkowości są stosowane powszechnie we wszystkich państwach, niezależnie od tego, jaki występuje tam ustrój polityczny lub system gospodarczy. Tak więc dotyczą one każdego przedsiębiorstwa, które zobowiązane jest do prowadzenia rachunkowości. Do uniwersalnych zasad rachunkowości możemy zaliczyć: – zasadę podwójnego i dwustronnego zapisu, która polega na tym, iż każda operacja musi zostać...

Zasady rachunkowości

Poprzez zasady rachunkowości rozumie się zbiór powszechnie stosowanych reguł stworzonych na podstawie przepisów prawa, zgodnych ze standardami rachunkowości. Znajomość tych norm obowiązuje wszystkie jednostki prowadzące ewidencję w oparciu o księgi rachunkowe. Wszystkie zasady rachunkowości mają służyć dostarczaniu pełnych, jasnych, rzetelnych i użytecznych informacji na temat sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych wynikach...

Rachunkowości – wszystko w temacie

Rachunkowość to nic innego jak system ewidencji gospodarczej, który ujmowany jest w mierniku pieniężnym oraz przekroju poszczególnych jednostek gospodarczych, biorąc pod uwagę procesy produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Trzymając się bardzo mocno dokładnej definicji opisującej rachunkowość, jest ona sformalizowanym systemem, który odzwierciedla proces prowadzonej działalności gospodarczej, co następnie służy do jej oceny. Do głównych...

Certyfikowany księgowy

Certyfikowany księgowy to podmiot, który może zająć się prowadzeniem księgowości podmiotu gospodarczego. Powierzenie systemu sprawozdawczości firmy właśnie jemu jest bardzo dobrym rozwiązaniem.   Certyfikat księgowy wydawany jest na wniosek przez Ministra Finansów, może otrzymać go osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych nie była skazana za...

Prowadzenie ksiąg rachunkowych według UoR

Ustawa o rachunkowości to nadrzędny dokument, z którego podmioty gospodarczego czerpię wiedzę w jaki sposób prowadzić księgowość jednostki. Jedną z kategorii jaka jest regulowana to prowadzenie ksiąg rachunkowych. W art. 24 ustawodawca określił jakie cechy mają posiadać księgi rachunkowe, które prowadzone są przez jednostkę gospodarczą. Podmiot gospodarczy zobowiązany jest do rzetelnego, bezbłędnego, bieżącego prowadzenie...