biuro-rachunkowe

Rachunkowości – wszystko w temacie

Rachunkowość to nic innego jak system ewidencji gospodarczej, który ujmowany jest w mierniku pieniężnym oraz przekroju poszczególnych jednostek gospodarczych, biorąc pod uwagę procesy produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Trzymając się bardzo mocno dokładnej definicji opisującej rachunkowość, jest ona sformalizowanym systemem, który odzwierciedla proces prowadzonej działalności gospodarczej, co następnie służy do jej oceny.

Do głównych zadań rachunkowości zalicza się dostarczenie rzeczywistego i bardzo dokładnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu. Jako przedmiot rachunkowości uważa się każde zdarzenie gospodarcze wpływające na zmianę majątku oraz finansów przedsiębiorstwa.

Rachunkowość składa się z:
księgowości
kalkulacji
sprawozdawczości

Rachunkowość w związku z tym, iż jest bardzo istotnym elementem w kwestii prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, została określona ścisłymi zasadami.

Poniżej wymieniam podstawowe zasady rachunkowości:
zasada memoriałowa
zasada współmierności
zasada kontynuacji działalności
zasada ciągłości
zasada istotności
zasada realizacji
zasada kosztu historycznego
zasada indywidualnej wyceny
zasada wymierności pieniężnej
zasada rozdzielności przedsiębiorstwa od właścicieli
zasada obiektywizmu
zasada wyższości treści nad formą
zasada periodyzacji
zasada ostrożności

W kolejnych postach będziemy przybliżać definicję każdej z powyżej wymienionych zasad rachunkowości, gdyż jest to bardzo istotne zagadnienie. Zapraszam do śledzenia na bieżąco naszych postów.