rachunkowosc-spolki

Zasady rachunkowości

Poprzez zasady rachunkowości rozumie się zbiór powszechnie stosowanych reguł stworzonych na podstawie przepisów prawa, zgodnych ze standardami rachunkowości. Znajomość tych norm obowiązuje wszystkie jednostki prowadzące ewidencję w oparciu o księgi rachunkowe.

Wszystkie zasady rachunkowości mają służyć dostarczaniu pełnych, jasnych, rzetelnych i użytecznych informacji na temat sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych wynikach finansowych. Większość zasad prowadzenia rachunkowości znajduje się w ustawie o rachunkowości z 1994 roku.W zakresie kwestii nie regulowanych tą ustawą obowiązują zasady zawarte Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Zasady rachunkowości można podzielić na trzy grupy:
uniwersalne – stosowane powszechnie we wszystkich krajach bez względu na ich ustrój polityczny i panujący system gospodarczy. Zalicza się do nich zasady: periodyzacji, podmiotowości, dwustronnego zapisu,
podstawowe – określane są przez regulacje stosowane w danych krajach. Należą do nich zasady: kontynuacji działania. memoriałowe, ciągłości, ostrożnej wyceny, przewagi treści nad formą, istotności, prawdziwego i rzetelnego obrazu.
szczegółowe – porównywalności sprawozdań, terminowości i aktualności, wiarygodności, dokumentacji, kompletności, jasności, wyceny majątku w oparciu o „koszt historyczny”.
Więcej informacji o rachunkowości znaleźć można tutaj.