Podział kosztów – układ funkcjonalny

podzial kosztow uklad funkcjonalny

Układ funkcjonalny kosztów jest rodzajem ewidencji kosztów kont zespołu „5”, na które składają się:

 • koszty działalności podstawowej,
 • koszty wydziałowe,
 • koszty zakupu,
 • koszty sprzedaży,
 • koszty handlowe,
 • koszty działalności pomocniczej,
 • koszty zarządu,
 • rozliczenie kosztów działalności.

Przedsiębiorcy stosujący układ funkcjonalny kosztów klasyfikują koszty ze względu na miejsce ich powstania. Takie rozwiązanie polecane jest dla podmiotów, których charakter działalności wymaga ustalenia kwoty i struktury kosztów poszczególnych typów działalności oraz  jednostek, gdzie prowadzona jest produkcja wyrobów, których koszt poddawany jest kalkulacji.

Analizując wykaz kont na jakich ewidencjonowane są koszty prowadzonej działalności gospodarczej można wyróżnić kilka typów działalności, jaka prowadzona jest przez firmę:

 • działalność podstawowa – wiąże się ściśle z podstawowym celem działania jednostki, do wykonywania tej działalności została powołana firma,
 • działalność pomocnicza – jej celem jest ułatwienie podstawowych zadań firmy oraz obsługa jednostki gospodarczej,
 • działalność zarządu – związana jest z zarządzaniem firmą, utrzymaniem komórek organizacyjnych,
 • działalność handlowa – wiąże się ze zbyciem wytworzonych produktów.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego wszystkie koszty są odpowiednio rozliczane przez podmiot gospodarczy. Korzystając z układu funkcjonalnego firma decyduje się na sporządzanie rachunku zysków i strat, będącego obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego.

Zapoznaj się również z wpisem: Okres przechowywania dokumentacji księgowej


Oferujemy prowadzenie księgowości dla firm z całej Polski. Świadczymy usługi doradcze z zakresu księgowości oraz podatków. Zapraszamy do współpracy!

ksiegowosc-spolki-kontakt