Na czym polegają kasy fiskalne online?

Od 2020 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do wprowadzenia w swojej firmie kasy fiskalnej online. Wdrożenie tego rozwiązania zostało podzielone na grupy przedsiębiorców oraz etapy:

I ETAP od stycznia 2020 roku:

– świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

II ETAP od stycznia 2021 roku:

– świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

III ETAP od lipca 2021 roku:

– świadczący usługi fryzjerskie; kosmetyczne i kosmetologiczne; budowlane; w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów; prawnicze; związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

W jakim celu zostało wprowadzone nowe narzędzie kontroli przedsiębiorców?

Głównym założeniem wdrożenia kas fiskalnych online jest możliwość kontrolowania przedsiębiorców oraz zmniejszenie liczby oszustw podatkowych. Uszczelnienie systemu podatkowego za pośrednictwem kasy fiskalnej jest możliwe, ponieważ dzięki zdalnemu połączeniu organy nadzorcze na bieżąco otrzymują informacje o dokonywanych transakcjach.

Kasa online rejestruje wszelkie przeglądy oraz dane dotyczące sprzedaży, takie jak: paragony fiskalne, wydruki niefiskalne, raporty dobowe.

Informacje trafiają do Centralnego Repozytorium Kas, którym zarządza Szef Krajowej Administracji Skarbowej.