Współpraca z biurem rachunkowym

 

Jednym ze sposobów prowadzenia księgowości firmy jest podpisanie umowy z biurem rachunkowym. Wybór jest bardzo trudny, ponieważ na rynku działa wiele biur rachunkowych, które oferują usługi księgowe. Kiedy jednak już przedsiębiorca podejmie ostateczną decyzję, podstawą rozpoczęcia współpracy jest podpisanie umowy. Każde z biur rachunkowych ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu wykonywanych usług co stanowi formę zabezpieczenia dla przedsiębiorcy w razie popełniania rażących błędów.

Współpraca z biurem rachunkowym:

Wszystko najczęściej rozpoczyna się od spotkania z pracownikiem biura rachunkowego, na którym przedstawiona zostaje kompleksowa oferta usług księgowych oraz ustalenia indywidualnej oferty dla firmy. Jeśli dla stron współpracy wygodniejszym rozwiązaniem jest ustalenie szczegółów współpracy w rozmowie telefonicznej, również takie rozwiązanie jest możliwe.

Następnym i chyba najważniejszym krokiem jest podpisanie umowy między przedsiębiorcą a biurem rachunkowym. Umowa powinna szczegółowo określać wszystkie warunki współpracy, przedstawiać usługi księgowe z jakich korzystać będzie przedsiębiorca oraz ceny tych usług. Warto dokładanie przeczytać umowę, aby mieć jakość odnośnie wszystkich zawartych w niej punktów.

W kolejnych etapach biuro rachunkowe wykonuje wszystkie swoje zadania, podstawą dokonania jakichkolwiek czynności są dokumenty księgowe przedsiębiorstwa, które dostarczane są w ściśle określony sposób. Najczęściej przedsiębiorca ma ustalony termin, do którego zobowiązany jest dostarczyć niezbędną dokumentację.

Współpraca z biurem rachunkowym przebiegać będzie płynnie jeśli ściśle i jasno określone zostaną zasady, a każda ze stron w odpowiednich terminach będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków.