sprawozdania finansowe

Certyfikowany księgowy

Certyfikowany księgowy to podmiot, który może zająć się prowadzeniem księgowości podmiotu gospodarczego. Powierzenie systemu sprawozdawczości firmy właśnie jemu jest bardzo dobrym rozwiązaniem.   Certyfikat księgowy wydawany jest na wniosek przez Ministra Finansów, może otrzymać go osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych nie była skazana za...

Biegły rewident

Z biegłym rewidentem spotkają się podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą większych rozmiarów bo one podlegać będą obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, inne jednostki nie koniecznie ale warto posiadać informację na temat biegłych rewidentów, bo każdy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą zmierza do rozwoju i w każdym momencie może znaleźć się w grupie podmiotów, dla których...

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Jednym z nieocenionych źródeł informacji są sprawozdania finansowe sporządzane przez podmioty gospodarcze. Sprawozdanie finansowe to nic innego jak zestawienie wielu danych liczbowych, które obrazują to co działo się w jednostce gospodarczej w ciągu ostatniego roku. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych wynika z regulacji jakie zawarte są w ustawie o rachunkowości. Do najważniejszych raportów należy Bilans...

Kto może prowadzić księgowość w spółce?

Sprawozdawczość finansowa to podsumowanie osiągniętych wyników i podjętych decyzji. Nie każdy podmiot  uprawniony jest  do prowadzenie ksiąg rachunkowych w Polsce. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości usługowym prowadzeniem ksiąg może zająć się : »  Osoba fizyczna uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, najczęściej są to podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą »  Pozostałe osoby określone w...

Sprawozdawczość

Polega na przygotowaniu i prezentacji informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych, które w największym stopniu wykorzystane są przez zewnętrznych użytkowników informacji. Wszystkie dane jakie znajdują się w sprawozdaniach pochodzą z ksiąg rachunkowych jakie prowadzone są przez podmiot. Jednostka ewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze aby w sposób rzetelny i...