Kto może prowadzić księgowość w spółce?

Sprawozdawczość finansowa to podsumowanie osiągniętych wyników i podjętych decyzji. Nie każdy podmiot  uprawniony jest  do prowadzenie ksiąg rachunkowych w Polsce.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości usługowym prowadzeniem ksiąg może zająć się :

»  Osoba fizyczna uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, najczęściej są to podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą
»  Pozostałe osoby określone w ustawie jako przedsiębiorcy,  z zastrzeżeniem , że czynności księgowe  będą wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Certyfikowany księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy to podmioty, którym można powierzyć sprawy związane z księgowością. Posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikację, na bieżąco biorą udział w różnych szkoleniach, kursach więc zagadnienia związane z księgowością jednostki nie mają dla nich tajemnic. Korzystając z pomocy takich podmiotów przedsiębiorca ma pewność, że pozyska najwyższej jakości usługi. Osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zobowiązane są do podpisania umowy odpowiedzialności cywilnej za wszystkie ewentualne szkody jakie mogły by powstać w związku z prowadzoną przez nich działalności gospodarczą.

Księgowość firmy to bardzo ważny element działalności, powierzenie jej prowadzenia wykwalifikowanym podmiotom to rozwiązanie, z którego wiele podmiotów gospodarczych musi skorzystać ale są też takie jednostki, które mogłyby same zajmować się ewidencją ale jednak tego nie robią i wybierają jednostki bardziej wykwalifikowane.  Sprawy związane z księgowości to elementy, które wiążą się z całym system zarządzania firmą. Dobrze prowadzona księgowość daje wiarygodny i rzetelny obraz prowadzonej działalności  oraz pozwala na prawidłowe rozliczenie z kontrahentami, instytucjami finansowymi, organami podatkowymi.

Zobacz na czym polega sprawozdawczość finansowa w jednostce i jakie podmioty zobowiązane są sporządzać sprawozdania finansowe ( kliknij tutaj)