przedsiębiorca

Dotacja z Urzędu Pracy

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem kosztów ze strony początkującego przedsiębiorcy. Zdarza się, że koszty są tak wysokie, że skutecznie zniechęcają do założenia własnej firmy. Z pomocą przychodzi wtedy Urząd Pracy, który podejmuje działanie zmierzające do ograniczenia liczby osób bezrobotnych. Jedną z form takich działań jest przyznanie dotacji. Dotację z Urzędu...

Samozatrudnienie – wady i zalety

Jedną z możliwości jakie może wybrać osoba chcąca założyć własny biznes jest samozatrudnienie. To rozwiązanie różni się od typowego modelu, w którym osoba musi sama martwić się o kontrahentów, a więc i zyski, daje możliwość już na starcie uzyskania zleceń na świadczone usługi. Dzieje się tak za sprawą byłego pracodawcy z którym samozatrudniony będzie...

Martwiące statystyki z polskich firm!

Jak donosi jeden z portali biznesowych, polskim firmom nie wiedzie się najlepiej, na co wskazuje rosnąca liczba bankrutujących przedsiębiorstw. Otóż okazuje się, że już w pierwszej połowie 2015 roku, zbankrutowało około 600 przedsiębiorstw, a z miesiąca na miesiąc liczba ta rośnie i przybiera na sile. Prawdopodobnie powodem tego są wprowadzona na początku roku przepisy,...

Przychody z działalności

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą osiąga przychody z różnych tytułów. Nie każda jednak operacja, która generuje przypływ środków stanowi kategorię przychodów z działalności. Moment uzyskania przychodu został określony w ustawie o podatku dochodowym, zgodnie z ustawą za przychów z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane, skorygowane o wartość zwróconych...

Karta podatkowa – prosta forma opodatkowania

  Karta podatkowa to najprostsza forma prowadzenia księgowości, która zwalnia przedsiębiorcę z prowadzenie ewidencji księgowych, składania zeznań podatkowych oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Polega na opłacaniu przez przedsiębiorcę stałej kwoty podatku, która nie zależna jest od osiąganych przychodów. Kwota podatku zależna jest od liczby zatrudnianych pracowników oraz liczny mieszkańców w miejscu, gdzie...