Karta podatkowa – prosta forma opodatkowania

 

Karta podatkowa to najprostsza forma prowadzenia księgowości, która zwalnia przedsiębiorcę z prowadzenie ewidencji księgowych, składania zeznań podatkowych oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Polega na opłacaniu przez przedsiębiorcę stałej kwoty podatku, która nie zależna jest od osiąganych przychodów. Kwota podatku zależna jest od liczby zatrudnianych pracowników oraz liczny mieszkańców w miejscu, gdzie prowadzona jest działalność gospodarczą. Jest to bardzo prosta forma opodatkowania, z której chciałaby skorzystać większość podmiotów prowadzących działalność. Ze względu na prostotę tej formy i stosunkowo małe obciążenia jest ona przeznaczona tylko dla wybranych jednostek.

Kto może korzystać z karty podatkowe?

  • przedsiębiorca, który wykonując działalność nie korzysta z usług osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, usług innych podmiotów gospodarczych z wyłączeniem usług specjalistycznych, z których skorzystanie jest niezbędne
  • podmiot gospodarczy, który prowadzi tylko jeden rodzaj działalności
  • podmiot, którego współmałżonek  nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie
  • podmiot, który nie wytwarza wyrobów podlegających obowiązkowi opłacania podatku akcyzowego
  • podmiot, który prowadzi działalność na terenie Polski

Jeśli wszystkie te punkty zostaną spełnione przedsiębiorca może skorzystać z formy opodatkowania jaką jest karta podatkowa. W tym celu zobowiązany jest złożyć wniosek o wyborze tej formy nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, w którym wybiera taką formę opodatkowania. Wraz z upływem roku podatkowego musi złożyć do 31 stycznia w właściwym urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT- 16A.