samozatrudnienie

Samozatrudnienie – wady i zalety

Jedną z możliwości jakie może wybrać osoba chcąca założyć własny biznes jest samozatrudnienie. To rozwiązanie różni się od typowego modelu, w którym osoba musi sama martwić się o kontrahentów, a więc i zyski, daje możliwość już na starcie uzyskania zleceń na świadczone usługi.

Dzieje się tak za sprawą byłego pracodawcy z którym samozatrudniony będzie współpracować. Na mocy umów o dzieło, czy umowy zlecenie. Samozatrudniony może określić miejsce oraz czas wykonywania zleconych mu prac. Dodatkowo może czerpać korzyści z współpracy z innymi podmiotami.

To nie wszystkie korzyści na jakie może liczyć osoba pracująca na własny rachunek pomimo, że jest samo zatrudnioną. Podobnie jak w tradycyjnych firmach ma ona możliwość ujęcia w kosztach wydatków bezpośrednio służących uzyskaniu przychodów, dzięki czemu obniży wysokość należnego podatku dochodowego. Będąc podatnikiem czynnym przysługiwać mu będzie również prawo odliczeń z tytułu podatku VAT od nabytych na cele działalności usług oraz towarów bezpośrednio z działalnością związanych.

Samozatrudnienie daje również możliwość obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne. Niestety niesie ono za sobą również i ograniczenia – osoba samo zatrudniona musi samodzielnie zdobywać zlecenia, utrzymać klientów, a także dbać o wizerunek firmy – oznacza to, że przedsiębiorca, który się tym zajmuje jest skazany na ryzyko. Możliwość obniżenia składek ZUS również niesie za sobą ograniczenie jakim jest konieczność samodzielnego obliczenia i odprowadzenia podatku w odpowiedniej wysokości do ZUS.

Przedsiębiorca jest również zobligowany do odprowadzenia należnych państwu podatków. Straci on również przywileje przysługujące osobom zatrudnionym na umowie o pracę np. urlop wypoczynkowy.