Szybki zwrot VAT Polski Nowy Ład

Polski Nowy Ład od stycznia wprowadza zmiany również w przepisach związanych z podatkiem VAT, a w zasadzie jego zwrotem. Zapowiadaną zmianą, która okazuje się być dość rewolucyjna jest tzw. szybki zwrot VAT w ciągu 15 dni od terminu złożenia deklaracji lub terminu złożenia korekty deklaracji.

Szybki zwrot VAT będzie przysługiwał głównie przedsiębiorcom branży detalicznej, który korzystają z kas fiskalnych on-line i przyjmujących płatności elektroniczne, po spełnieniu odpowiednich warunków przedmiotowych oraz podmiotowych.

Warunki podmiotowe szybkiego zwrotu VAT:

  • 12 miesięcy przed okresem rozliczenia za który występuje z wnioskiem o zwrot firma była zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składała za każdy okres rozliczeniowy deklaracje i prowadziła ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu tylko kas rejestrujących,
  • 3 miesiące przed okresem  złożenia wniosku o zwrot firma posiadała rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, który znajduje się na Białej Liście podatników VAT.

Doręczenie postanowienia  przedłużającego termin zwrotu podatku VAT lub decyzji odmawiającej jego udzielenia ma termin 4 dni – po jego upłynięciu następuje fikcja doręczenia. Fiskus przyjął bardzo krótki termin nie biorąc pod uwagę sytuacji takich, jak np. awizowanie przesyłki na poczcie/urzędzie gminy, dłuższej przerwy świątecznej lub sytuacji, iż nie każdy przedsiębiorca sprawdza swój epuap dwa razy dziennie.