Nowy minimalny podatek dla dużych firm

Ministerstwo finansów poszukując dodatkowych środków finansowych po wprowadzeniu dużych zmian przez Polski Ład debatuje nad wprowadzeniem nowego podatku dla dużych firm „które podatku w Polsce nie płacą”.

Dodatkowy minimalny podatek dochodowy dla firm który będzie odliczany od CIT. Wysokość podatku będzie wynosić 0,4% rocznych przychodów oraz dodatkowo 10% wydatków pasywnych wykorzystywanych do najbardziej agresywnych optymalizacji podatkowych np. koszty finansowania dłużnego, opłaty za znaki towarowe. Taki podatek funkcjonuje w wielu krajach np. USA i Kanadzie.

Nowy podatek obejmie polskie oddziały firm zagranicznych, spółki kapitałowe, podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują straty lub których dochód jest poniżej 1% przychodu z działalności operacyjnej(bez nabycia środków trwałych).

Podatek ten nie będzie dotyczył:
– firm, u których z powodu pandemii zanotowano min.30% spadek przychodów rok do roku i są zwolnione z opłacania podatku,
– firm działających poniżej 3 lat – nowych biznesów i startupów,
– spółek których udziałowcami są tylko osoby fizyczne i które nie mają udziałów w innych firmach,
– firm objętych estońskim CIT,
– małych i średnich firm,
– firm ponoszących realne wydatki inwestycyjne.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.