Czy rachunkowość to inaczej księgowość?

 

Bardzo często określając system księgowości podmioty gospodarcze zamiennie stosują określenie księgowość i rachunkowość.

Czy jest to to samo?

Warto zacząć od definicji rachunkowości, która mówi o sformalizowanym systemie zapisu zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, system ten umożliwia uzyskanie, przetwarzanie oraz podejmowanie decyzji gospodarczych. Jest to bardzo obszerne pojęcie, które swoim zasięgiem obejmuje wiele czynności jakie podejmowane są przez podmioty rozliczające działanie firmy.

Księgowość firmy z kolei stanowi jeden z elementów rachunkowości polegający na zapisywaniu zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w firmie, takich jak:

 • operacje sprzedaży i zakupu,
 • wypłacanie wynagrodzeń,
 • wytwarzanie produktów i usług,
 • rozliczenie podatkowe firmy,
 • działalność marketingowa,
 • inne.

Księgowość jest pojęciem znacznie węższym niż rachunkowość i stanowi jedną z jej zasadniczych części.

Większość przedsiębiorców z uwagi na szereg czynności i koszty jaki generowane są w związku z systemem rachunkowości firmy zastanawia się w jakim celu jest rachunkowość?

Rachunkowość spełnia kilka funkcji :

 • dostarcza ogromnej ilości informacji na temat działalności firmy,
 • umożliwia podejmowanie decyzji gospodarczych,
 • pomaga w rozporządzaniu zasobami firmy,
 • daje możliwość kontroli poszczególnych procesów,
 • zwiększa wiarygodność podmiotu gospodarczego,
 • umożliwia dokonanie prawidłowego rozliczenia firmy w zakresie rozrachunków z różnych tytułów.