Księgowi i ich odpowiedzialność

 

Prowadzenie księgowości podmiotów gospodarczych to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wiąże się z szeregiem czynności. Działanie jakie podejmują księgowi podlegają odpowiedzialności:

1. Odpowiedzialność karna – ponoszona jest w sytuacji kiedy działania wykonywane przez księgowych są sprzeczne z obowiązującymi normami prawa i wywołuje negatywne skutki dla jednostki gospodarczej. Kierownik jednostki powinien pamiętać, że to on ponosi odpowiedzialność za prowadzenie księgowości w firmie, nie osoba, która się tym zajmuje.

2.  Odpowiedzialność społeczna – z wyników pracy księgowego korzysta wiele podmiotów gospodarczych,  jeśli nie odzwierciedlają one prawdziwej sytuacji jednostki i nie opierają się na  regulacjach prawnych dają fałszywy obraz jednostki, który niewłaściwie odbierany jest przez inne podmioty i prowadzi do podejmowania nieodpowiednich decyzji.

3.  Odpowiedzialność wynikająca z pełnionego zawodu (etyka zawodowa) – każdy zawód wiąże się z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, księgowy powinien świadomie podejmować wszystkie decyzje oraz nie ulegać presji z zewnątrz w czym mają mu pomóc zasady księgowej etyki zawodowej.

O tym jaki zakres odpowiedzialności ponosi księgowy informacją:

  ustawa o rachunkowości
  ordynacja podatkowa
  kodeks karny skarbowy
  kodeks pracy
  kodeks karny

Zawód księgowego to bardzo odpowiedzialne zadanie, wynik prac księgowych pozwalają na pozyskiwanie rzetelnych informacji na temat podmiotów gospodarczych i ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Czynności jakie wykonywane są przez księgowych ograniczone są wieloma regulacjami prawnymi. Księgowy to jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów.