Jak przygotować się do kontroli skarbowej?

Często przedsiębiorcy stresują się wizytą urzędników z Urzędu Skarbowego. Warto odpowiednio przygotować się do kontroli.

Kontrola podatkowa prowadzona przez urząd skarbowy, powinna odbywać się za zawiadomieniem, nie krótszym niż 7 dni. Jednak warto pamiętać o tym, że kontrola prowadzona przez urzędy celno-skarbowe odbywa się bez zawiadomienia.

UWAGA!
Jeżeli kontrola związana jest z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, to nie ma obowiązku zastosowania 7 dniowego terminu uprzedzenia.

Każdy przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby podczas kontroli był obecny księgowy lub biuro rachunkowe.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

W pierwszej kolejności przedmiotem kontroli są oczywiście dokumenty księgowe i podatkowe, czyli deklaracje, faktury, rachunki, umowy etc., ale można spodziewać się, że kontrolerzy poproszą o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
Warto jednak pamiętać o tym, że kontroler ma możliwość zażądania dostępu nie tylko do dokumentów, ale także do lokali kontrolowanego podmiotu, zbierać i zabezpieczać dowody rzeczowe.