formy opodatkowania

Obowiązujące formy opodatkowania w Polsce

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą muszą podejmować decyzje wpływające na dalsze funkcjonowanie podmiotu na rynku. Często właściciele firm dążą do optymalizacji kosztów. Jedną z ważniejszych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Sposób opodatkowania uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. Mamy do wyboru: zasady ogólne (oparte o tzw. skalę podatkową, zaliczka na...

Stawki w podatku CIT

Podatkiem CIT nazywamy podatek dochodowy od osób prawnych. Do jego płacenia zobowiązane są między innymi banki, stowarzyszenia, spółdzielnie, banki oraz spółki. Wysokość podatku CIT oblicza się od podstawy, czyli dochodu, od którego odliczono: – wydatki przeznaczone na działalność badawczo – rozwojową, – koszty nabycie nowych technologii, – darowizny jeśli zostały przekazane na pomoc społeczną,...

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Stojąc przed wyborem formy opodatkowania przedsiębiorca może skorzystać z opcji jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Umożliwia ona wybór pomiędzy opodatkowaniem stawką liniową a opodatkowaniem według skali podatkowej 18% i 32%. W przypadku tej formy podmiot gospodarczy musi się liczyć z bardziej wymagającymi rozliczeniami oraz koniecznością orientacji w przepisach. Kiedy pojawia się wątpliwości...

Ryczałt od przychodów ewidencjowanych

Kolejną obok karty podatkowej formą prowadzenie uproszczonej księgowości  jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności i decydują się na taką formę oraz dla jednostek, które uzyskały przychody z działalności na poziomie, który nie przekracza równowartości 150 000 euro co w 2014 roku stanowi kwotę równą 633 450...

Karta podatkowa – prosta forma opodatkowania

  Karta podatkowa to najprostsza forma prowadzenia księgowości, która zwalnia przedsiębiorcę z prowadzenie ewidencji księgowych, składania zeznań podatkowych oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Polega na opłacaniu przez przedsiębiorcę stałej kwoty podatku, która nie zależna jest od osiąganych przychodów. Kwota podatku zależna jest od liczby zatrudnianych pracowników oraz liczny mieszkańców w miejscu, gdzie...