Stawki w podatku CIT

Podatkiem CIT nazywamy podatek dochodowy od osób prawnych. Do jego płacenia zobowiązane są między innymi banki, stowarzyszenia, spółdzielnie, banki oraz spółki.

Wysokość podatku CIT oblicza się od podstawy, czyli dochodu, od którego odliczono:

– wydatki przeznaczone na działalność badawczo – rozwojową,
– koszty nabycie nowych technologii,
– darowizny jeśli zostały przekazane na pomoc społeczną, działalność charytatywną czy inny cel przewidziany przez ustawę o działalności pożytku i wolontariacie.

W ramach CIT przewidziane są dwie stawki:

– 19% – stawka podstawowa, której podlega każdy podmiot zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych,
– 9% – stawka preferencyjna dla firm, które nie przekroczyły progu 1,2 mld euro przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT w poprzednim roku.

Z preferencyjnej stawki nie mogą korzystać podmioty:
– powstałe na skutek przekształcenia podziału lub połączenia (chyba że przekształca się jedną spółkę w inną),
– powstałe w wyniku przekształcenia osoby fizycznej w przedsiębiorcę,
– powstałe na wniosek podmiotów, które na poczet kapitału wniosły uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo lub jego składniki przekraczające próg 10 000 euro.