Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Stojąc przed wyborem formy opodatkowania przedsiębiorca może skorzystać z opcji jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Umożliwia ona wybór pomiędzy opodatkowaniem stawką liniową a opodatkowaniem według skali podatkowej 18% i 32%. W przypadku tej formy podmiot gospodarczy musi się liczyć z bardziej wymagającymi rozliczeniami oraz koniecznością orientacji w przepisach.
Kiedy pojawia się wątpliwości warto dokonań zestawienia wad i zalet tej formy:

Wady:

  • znajomość przepisów podatkowych niezbędnych do prawidłowego prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • obowiązek prowadzenie rejestrów, bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Zalety:

  • uwzględnianie kosztów, jakie poniesione zostały w związku z działalnością,
  • w przypadku generowania wysokich kosztów ta forma sprawdza się lepiej niż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany będzie odprowadzać do Urzędu Skarbowego podatek obliczany od rzeczywistego dochodu według wybranej stawki 19% lub 18 % i 32%. Wybór formy opodatkowania podmiot gospodarczy zobowiązany jest zgłosić do 20 stycznia roku podatkowego. Księga stosowana jest przez te podmioty, które nie mogą stosować karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych a także nie są zobowiązane przepisami do prowadzenie pełnej księgowości. Największy problem pojawia się przy wyborze skali podatkowej. Opodatkowanie według skali liniowej co prada wiąże się z stosowaniem stałej skali podatkowej 19 % ale wyklucza możliwość korzystania z ulg, odliczeń oraz wspólne rozliczenie z współmałżonkiem.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów określa w KPiR jest dokumentem, który służy do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej:

1) wszelkiego rodzaju przychodów  (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody),
2) zakupu  towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz kosztów uboczne związane z tymi zakupami,
3) wydatków w postaci wynagrodzeń, innych wydatków powiązanych z prowadzeniem działalności.

Jest to bardziej wymagająca metoda rozliczenia, która nakłada na przedsiębiorcę więcej obowiązków. W porównaniu jednak do pełnej księgowości jest znacznie prostszym wariantem.