Ryczałt od przychodów ewidencjowanych

Kolejną obok karty podatkowej formą prowadzenie uproszczonej księgowości  jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności i decydują się na taką formę oraz dla jednostek, które uzyskały przychody z działalności na poziomie, który nie przekracza równowartości 150 000 euro co w 2014 roku stanowi kwotę równą 633 450 zł. To kolejna forma, z której mogą skorzystać mniejsze jednostki gospodarcze. Charakterystyczną cechą tego sposobu prowadzenie uproszczonej księgowości jest nie uwzględnianie  w rozliczeniu kosztów uzyskanie przychodów.

Przedsiębiorca rozliczając się z prowadzonej działalności bierze pod uwagę tylko i wyłącznie przychody jakie zostały osiągnięte oraz ma możliwość dokonania odliczeń w postaci:

 • składek ZUS,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulgi internetowej,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi abolicyjnej,
 • darowizn w kwocie nie przekraczającej 6 % kwoty przychodu.

Podmiot gospodarczy odręcznie lub za pomocą programów komputerowych prowadzi ewidencję osiąganych przychodów, od których odprowadza podatek według ściśle określonych stawek:

 • 20 % – stawka przeznaczona dla wolnych zawodów,
 • 17% – wybrana działalność usługowa np. pośrednictwo w sprzedaży hurtowej,
 • 8,5% – działalność usługowa, prowizje,
 • 5,5% – działalność wytwórcza,
 • 3% – działalność gastronomiczna, działalność usługowa.

Prowadzenie ewidencji przychodów jest obowiązkiem podatnika, nie dopełnienie tej czynności będzie skutkować odpowiednimi konsekwencjami. podmiot gospodarczy powinien także gromadzić i przechowywać dokumenty potwierdzające dokonanie zakupy na wypadek kontroli urzędu skarbowego. Do końca stycznia kolejnego roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek złożyć deklarację PIT-28 za rok poprzedni.