polityka rachunkowości

Certyfikowany księgowy

Certyfikowany księgowy to podmiot, który może zająć się prowadzeniem księgowości podmiotu gospodarczego. Powierzenie systemu sprawozdawczości firmy właśnie jemu jest bardzo dobrym rozwiązaniem.   Certyfikat księgowy wydawany jest na wniosek przez Ministra Finansów, może otrzymać go osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych nie była skazana za...

Prowadzenie ksiąg rachunkowych według UoR

Ustawa o rachunkowości to nadrzędny dokument, z którego podmioty gospodarczego czerpię wiedzę w jaki sposób prowadzić księgowość jednostki. Jedną z kategorii jaka jest regulowana to prowadzenie ksiąg rachunkowych. W art. 24 ustawodawca określił jakie cechy mają posiadać księgi rachunkowe, które prowadzone są przez jednostkę gospodarczą. Podmiot gospodarczy zobowiązany jest do rzetelnego, bezbłędnego, bieżącego prowadzenie...

Kto może prowadzić księgowość w spółce?

Sprawozdawczość finansowa to podsumowanie osiągniętych wyników i podjętych decyzji. Nie każdy podmiot  uprawniony jest  do prowadzenie ksiąg rachunkowych w Polsce. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości usługowym prowadzeniem ksiąg może zająć się : »  Osoba fizyczna uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, najczęściej są to podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą »  Pozostałe osoby określone w...

Główne zasady w pigułce

Zasada ciągłości ⇔ stosowanie w kolejnych latach wybranych przez jednostek rozwiązań w zakresie grupowania operacji gospodarczych, wyceny składników aktywów i pasywów, sposobu dokonywania amortyzacji , obliczania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych., itp. . Stosownie tej zasady zapewni możliwość porównywania danych w kolejnych okresach obrotowych i wyciąganie odpowiednich wniosków. Zasada kontynuacji działania ⇔ opiera się...