podział kosztów

Podział kosztów – układ funkcjonalny

Układ funkcjonalny kosztów jest rodzajem ewidencji kosztów kont zespołu „5”, na które składają się: koszty działalności podstawowej, koszty wydziałowe, koszty zakupu, koszty sprzedaży, koszty handlowe, koszty działalności pomocniczej, koszty zarządu, rozliczenie kosztów działalności. Przedsiębiorcy stosujący układ funkcjonalny kosztów klasyfikują koszty ze względu na miejsce ich powstania. Takie rozwiązanie polecane jest dla podmiotów, których charakter działalności...