Zmiany podatkowe od lipca 2022

W ostatnich dniach przedstawiono kolejne zmiany w zakresie przepisów prawa podatkowego. Zmiany mają zacząć obowiązywać od lipca 2022 roku. Na co warto się przygotować?

1. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami pierwszy próg podatkowy na zasadach ogólnych ma wynosić 12%. Z tego rozwiązania skorzystają:
– pracownicy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie,
– osoby pobierające emeryturę, a także wszystkie osoby korzystające ze skali podatkowej,
– przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się na zasadach ogólnych.

Dochód do wysokości 120 tys. zł opodatkowany będzie stawką 12%.

2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
3. Ponowne umożliwienie preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.
4. PIT-2 dla maksymalnie 3 pracodawców.
5. Likwidacja ulgi abolicyjnej.
6. Wprowadzenie korzystniejszych zasad rozliczania składki zdrowotnej – rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Umożliwienie pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne.

 

Limit przychodów w 2022 roku – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ