Mały ZUS Plus

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać ze świadczenia „Mały ZUS Plus”?

Opłacanie składek ZUS jest jednym z istotniejszych obowiązków przedsiębiorców w Polsce. Mały ZUS Plus pozwala zoptymalizować koszty związane z tym obowiązkiem – przychody są płacone od realnych przychodów firmy. Kto może z niego skorzystać?

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły kwoty 120 000 zł.

Dodatkowo przedsiębiorca musi spełniać poniższe warunki:

  • nie wykonuje zadań w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy względem którego, przed dniem rozpoczęcia działalności, pracował w oparciu o umowę o pracę i wykonywał dokładnie te same zadania,
  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność dłużej niż przez 60 dni,
  • nie rozlicza się przy użyciu karty podatkowej i nie jest jednocześnie zwolniony z VAT (w przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza się za pomocą karty podatkowej i opłaca VAT, może skorzystać z Małego ZUS Plus),
  • nie wykorzystał limitu czasowego dla Małego ZUS Plus, który wynosi w sumie 36 miesięcy.

Spełnienie powyższych warunków uprawnia do wnioskowania o przyznanie niższych stawek na ubezpieczenie ZUS.