księgowość spółki

Plan kont dla spółki z o.o.

Jednym z bardzo ważnych elementów polityki rachunkowości spółki jest ustalenie planu kont. Plan kont jest to zestawienie wszystkich kont księgi głównej oraz kont pomocniczych, które niezbędne są do prowadzenie ewidencji wszystkich operacji gospodarczych jakie mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wzorcowy plan konta został podany przez ustawę o rachunkowości, do której regulacji...

Ustalanie wyniku finansowego – przychody

  Podstawowym problemem z jakim mają do czynienia podmioty gospodarcze ustalając wynik finansowy są różnice pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym. Niektóre z pozycji, które zaliczane są do przychodów i kosztów według prawa bilansowego niekonieczne muszą być uznawane przez prawo podatkowe. Bardzo duża różnica pojawia się w przypadku przychodów, które rachunkowość klasyfikuje zgodnie z...

Księgowość dla spółki partnerskiej

Spółka partnerska należy do grupy spółek handlowych. Utworzyć ja mogą wyłącznie osoby fizyczne będące przedstawicielami jednego z wolnych zawodów. Każdy z partnerów takiej spółki indywidualnie odpowiada za prowadzone przez siebie działania. Jaką księgowość powinna prowadzić spółka partnerska? Spółka partnerska swoją księgowość może rozliczać za pomocą ksiąg handlowych lub z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i...

Księgowość spółki komandytowej

  Od 15 stycznia 2015 roku przedsiębiorcy mają możliwość rejestracji spółki komandytowej za pomocą systemu S24, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Korzystając z wzorca umowy, krok po kroku jednostki gospodarcze mogą założyć spółkę w systemie online. Może dzięki tym zmianom Kodeksu Spółek Handlowych zwiększy się zainteresowanie spółką komandytową wśród przyszłych przedsiębiorców, warto więc...