Plan kont dla spółki z o.o.

Jednym z bardzo ważnych elementów polityki rachunkowości spółki jest ustalenie planu kont. Plan kont jest to zestawienie wszystkich kont księgi głównej oraz kont pomocniczych, które niezbędne są do prowadzenie ewidencji wszystkich operacji gospodarczych jakie mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Plan kont dla spółki z o.o.

Wzorcowy plan konta został podany przez ustawę o rachunkowości, do której regulacji zobowiązani są stosować się przedsiębiorcy. Podmiot gospodarczy ma dwie możliwości:

 • skorzystać z udostępnionego wzoru,
 • opracować samodzielnie zakładowy plan kont dla spółki.

Cały proces ustalenia wszystkich kont dla spółki jest bardzo pracochłonny warto więc skorzystać z wzorca i wprowadzić pewne modyfikacje, które pozwolą dostosować plan kont do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Ustalenie ogólnego wzorca dla podmiotów gospodarczych ma na celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych oraz ograniczenie nakładów pracy związanych z opracowaniem planu kont dla spółki.

Wszystkie konta księgowe zostały podzielone na zespoły:

 • Zespół 0 Aktywa trwałe
 • Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia
 • Zespół 3 Materiały i towary
 • Zespół 4 Koszty według rodzaju i ich rozliczanie
 • Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczanie
 • Zespół 6 Produkty
 • Zespól 7 Przychody
 • Zespół 8 Fundusze i kapitały

W ramach wyżej wymienionych zespołów wyróżnia się różne konta, które służą do prowadzenia ewidencji księgowych.

Zapoznaj się również z wpisem: Pełna księgowość – co warto wiedzieć?


Oferujemy prowadzenie księgowości dla firm z całej Polski. Świadczymy usługi doradcze z zakresu księgowości oraz podatków. Zapraszamy do współpracy!

ksiegowosc-spolki-kontakt