Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych. Głównym celem rachunkowości jest dostarczenie realnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej oraz finansowej podmiotu gospodarczego.

Jakie działy obejmuje rachunkowość?

  • księgowość
  • kalkulację
  • sprawozdawczość