kalkulacje

Analiza SWOT

  Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą musi się zmierzyć z wieloma trudnościami i musi podjąć wiele ważnych decyzji. W różnych momentach prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę przydatne może się okazać przeprowadzenie analizy SWOT. Można ją zastosować w sytuacji: opracowywania planów strategicznych, zmiany kierunku działalności firmy, oceny sytuacji przedsiębiorstwa, tworzenia biznesplanów, itd. Na czym polega analiza SWOT?...

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych. Głównym celem rachunkowości jest dostarczenie realnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej oraz finansowej podmiotu gospodarczego. Jakie działy obejmuje rachunkowość? księgowość kalkulację sprawozdawczość