dzialy rachunkowosci

Certyfikowany księgowy

Certyfikowany księgowy to podmiot, który może zająć się prowadzeniem księgowości podmiotu gospodarczego. Powierzenie systemu sprawozdawczości firmy właśnie jemu jest bardzo dobrym rozwiązaniem.   Certyfikat księgowy wydawany jest na wniosek przez Ministra Finansów, może otrzymać go osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych nie była skazana za...

Konta księgowe

Jednostka gospodarcza ma obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie zachodzą w jednostce i wywierają wypływ na posiadane przez nią zasoby majątkowe i finansowe. W celu prowadzenie ewidencji takich zdarzeń jednostka opracowuje plan kont, który uwzględnia specyfikę prowadzonej działalności, jej sposób organizacyjny a także potrzeby informacyjne. Plan kont to uporządkowany wykaz wszystkich kont (...

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych. Głównym celem rachunkowości jest dostarczenie realnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej oraz finansowej podmiotu gospodarczego. Jakie działy obejmuje rachunkowość? księgowość kalkulację sprawozdawczość