prowadzenie rachunkowości

MSSF i MSR – regulacje rachunkowości

Prowadząc własną firmę i zajmując się jej księgowością, należy pamiętać o tym, iż kwestia prowadzenia rachunkowości jest regulowana nie tylko przez krajowe przepisy prawne, ale również przez europejskie akty normatywne. Międzynarodowe regulacje odnośnie tego tematu zostały zawarte w MSR (Międzynarodowe Standardy rachunkowości) oraz w MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Można zatem zauważyć, że w...

Zasady rachunkowości

Poprzez zasady rachunkowości rozumie się zbiór powszechnie stosowanych reguł stworzonych na podstawie przepisów prawa, zgodnych ze standardami rachunkowości. Znajomość tych norm obowiązuje wszystkie jednostki prowadzące ewidencję w oparciu o księgi rachunkowe. Wszystkie zasady rachunkowości mają służyć dostarczaniu pełnych, jasnych, rzetelnych i użytecznych informacji na temat sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych wynikach...