Usługi księgowe

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są prowadzić pełną księgowość ale i nie tylko, bardzo często korzystają z usług biur rachunkowych. Biura rachunkowe oferują szeroki wachlarz usług, które obejmują bardzo różne zagadnienia z zakresu rachunkowości. Przedsiębiorca wybiera taki pakiet usług, który umożliwi mu prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Usługi oferowane przez biura rachunkowe:
prowadzenie ewidencji ryczałtowej ( ewidencja sprzedaży, środków trwałych oraz wyposażenia, podatku VAT, itd.),
prowadzenie książki rozchodów i przychodów,
prowadzenie ksiąg handlowych,
przygotowanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont,
wyliczanie należnych podatków,
sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
obsługa kadrowo-płacowa,
sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczeniowych oraz deklaracji,
przygotowywanie różnorodnych raportów,

Pakiet usług jakie proponowane są przez biura rachunkowe jest ogromny w związku różnorodnością firm jakie działają na rynku. A zagadnienia związane z księgowością są bardzo obszerne i często także skomplikowane. Skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego biura rachunkowego daje przedsiębiorcy pewność, że kwestie związane z prowadzeniem księgowości firmy zostaną prawidłowo wykonane.

Kto może zajmować się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych? ( więcej informacji )