Terminy w księgowości

Prowadząc księgowość firmy przedsiębiorcy muszą pamiętać o terminach składania odpowiednich rozliczeń. Wszystko zależne jest od tego jaki rodzaj działalności gospodarczej jest prowadzony oraz z jakiej formy opodatkowania korzysta przedsiębiorca. Kalendarz przedsiębiorcy jest bardzo rozbudowy, w kolejnych terminach ma do wykonania wiele czynności. Oto co czeka przedsiębiorcę w najbliższym czasie jeśli chodzi o obowiązki księgowe:

20 stycznia 2015

Zapłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

26 stycznia 2015

Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc, złożenie deklaracji VAT-7.
Rozliczenie się z tytułu podatku akcyzowego.

Wyżej wymienione terminy nie dotyczą wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jedynie wybrane grupy.

Prowadzenie księgowości firmy nie polega wyłącznie na wykonywaniu szeregu czynności księgowych, konieczne jest także wykonywanie wszystkich obowiązków w odpowiednich terminach. Na podmiocie zajmującym się systemem księgowości firmy spoczywa ogromna odpowiedzialność, ponieważ nie wykonanie określonych czynności w właściwym terminie będzie skutkować nieprzyjemny konsekwencjami. Presja czasu to nieodłączny element pracy księgowego.