zakładanie firmy

Parę słów na temat NIP-u

Numer NIP, a więc Numer Identyfikacji Podatkowej do niedawna na mocy ustawy z dnia 13 października 1995 roku, był nadawany każdemu Polakowi. Jednak od roku 2002 dotyczy on tylko przedsiębiorców. Z kolei osoby fizyczne zobowiązane są jedynie do posiadania numeru PESEL, który nadawany jest automatycznie po urodzeniu. Numer, o którym mowa składa się z...

REGON i wszystko to, co z nim związane

Czym jest tzw. rejestr REGON? REGON, co jest skrótem od Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej obejmuje wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, które podjęły się prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zadaniem jest dostarczanie ogólnych charakterystyk podmiotów, które działają na danym terytorium. Pozwala on także na sporządzanie...

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Cały proces wznowienia działalności należy rozpocząć od zwołania zarządu owej spółki z o.o., na którym to podjęta zostanie decyzja o rozpoczęciu tego działania. Postanowienia należy zawrzeć w odpowiednio sporządzonej uchwale. Następnie wniosek o zmianę danych podmiotu należy złożyć w krajowym Rejestrze Sądowym. Odpowiedni do tego celu będzie formularz KRS – Z62. Aby uprościć sobie...