Parę słów na temat NIP-u

Numer NIP, a więc Numer Identyfikacji Podatkowej do niedawna na mocy ustawy z dnia 13 października 1995 roku, był nadawany każdemu Polakowi. Jednak od roku 2002 dotyczy on tylko przedsiębiorców. Z kolei osoby fizyczne zobowiązane są jedynie do posiadania numeru PESEL, który nadawany jest automatycznie po urodzeniu.

Numer, o którym mowa składa się z 10 cyfr. Trzy pierwsze są określeniem Urzędu Skarbowego pod który należy podatnik, a ostatnia jest tzw. cyfrą kontrolną. Numer ten nadawany jest przez naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego po dokonaniu zgłoszenia na specjalnym formularzu, który znaleźć można w każdym US.

Nadawany numer NIP jest niepowtarzalny i niezmienny dla danego podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorca wnioskując o jego nadanie nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku, gdyby nastąpiła zmiana jakichkolwiek danych firmy, jak np. zmiana nazwiska podatnika, zmiana nazwy firmy, zmiana siedziby firmy, wówczas należy dokonać zgłoszenia w celu uaktualnienia danych w rejestrze.

Obowiązek podania numeru NIP występuje w przypadku składania wszystkich dokumentów podatkowych, ale również niepodatkowych, które związane są z poborem należności przez organy podatkowe lub celne. Prócz powyższego NIP należy także przedstawić na dokumentach, które następnie zostaną złożone przed organami administracji samorządowej lub rządowej, organami kontroli skarbowej, przedstawicielami NIK-u, a także w bankach.

NIP

 

Czy wiesz wszystko na temat ewentualnej kontroli sprawozdania finansowego? Mnóstwo ciekawych informacji znajdziesz w tym artykule – KLIKNIJ TUTAJ!